Za obnovitelnými zdroji po Jindřichovicích

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit rozsah a zatraktivnit přednášky o obnovitelných zdrojích energií a trvale udržitelném rozvoji v Ekologickém informačním centru v Jindřichovicích pod Smrkem.

Díky podpoře Libereckého kraje můžeme návštěvníkům nabídnout exkurze po jednotlivých obnovitelných zdrojích na území Jindřichovic p. S.

Vytvořili jsme pracovní listy, které se skládjí z informačních karet jednotlivých obnovitelných zdrojů (OZE) na území obce Jindřichovice p. S. a desek pracovních listů, kde je uvedena mapa, na základě které se návštěvníci mohou orientovat na území vesnice. Na jednotlivých stanovištích jsou umístěny informační tabule s popisem zdroje, principem fungování a konkrétními technickými parametry. V případě větších skupin probíhá exkurze na místě a součástí je výklad o jednotlivých zdrojích a projektech. Tyto informace pomáhají účastníkům  s vyplněním jednotlivých částí pracovních listů. Každá karta obsahuje: podrobný popis zdroje a projektu, princip jeho činnosti, nákresy, fotodokumentaci, aktivní část pro návštěvníky, tj. kvízy, doplňovačky, atd. Každé stanoviště má své razítko, kterým bude návštěvníkům v příslušné části pracovních listů označena návštěva konkrétního OZE či projektu, který navštívili.

Pracovní listy si absolventi programu mohou ponechat a využít je např. pro studentské práce ve škole atd. Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ, SOU a VŠ, zájmové skupiny, ale i jednotliví zájemci o problematiku OZE.

Popis stanovišť s údaji o provozovateli:

  • Větrné elektrárny (VTE) – 2x Enercon E-40/600kW – majitel – obec Jindřichovice pod Smrkem.
  • Fotovoltaická elektrárna – 120 kW – majitel RESEC s.r.o.
  • Výtopna na biomasu – 350 kW – majitel obec Jindřichovice pod Smrkem.
  • Kogenerační jednotka – zplynování biomasy 60 kW – Teplárna Jindřichovice s.r.o.  
  • Fototermální ohřev vody – Ekologické informační centrum – srub u VTE
  • Větrný mlýn – Žijící skanzen, muzeum venkovského života před průmyslovou revolucí – provozovatel- Lunaria z.s.
  • Trombeho stěna (alternativní způsob vytápění RD) – Hliněný dům Jardy Duška – majitel Jaroslav Dušek –
  • Tepelné čerpadlo – Nízkonákladové domy – realizátor projektu – obec Jindřichovice pod Smrkem

Zde si je možné prohlédnout pracovní listy k projektu.