O nás

O nás

Budova EIC

Ekologické informační centrum (EIC) Jindřichovice pod Smrkem bylo postaveno v roce 2004. Jedná se o norský srub se zatravněnou střechou. Na jeho financování se kromě obce významně podílelo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky. Důvodem jeho vzniku byla výstavba větrných elektráren (VTE) v roce 2003, kdy se obec Jindřichovice pod Smrkem stala prvním, kdo na území České republiky postavil moderní bezpřevodovkovou technologii. Nová technologie přilákala velké množství návštěvníků hledajících informace inspiraci a pro vlastní projekty.
Provoz EIC od roku 2004 do roku 2010 zabezpečovala firma RESEC s.r.o. Po celou tuto dobu zajišťovala pravidelný chod centra tím, že poskytovala odborné přednášky a exkurze pro obce, školy a zájmové skupiny, spolupracovala také s ostatními spolky a s obcí. Od roku 2011 byl provoz EIC postupně omezován. V roce 2014 byl provoz EIC v podstatě ukončen.

Od roku 2015 převzal provoz EIC spolek EIC Jindřichovice pod Smrkem, z. s., který  a přímo navázal na původní aktivity a obnovil tak nabídku exkurzí a přednášek o OZE pro laickou i odbornou veřejnost. Dalším neméně podstatným důvodem v pokračování historii ekocentra je ten, že na frýdlantsku jsme jediným ekocentrem, jelikož se nacházíme v lokalitě tzv. bílých míst, kde je environmentální výchova praktikována pouze v základních školách v rámci výuky, ale konkrétní programy na eko témata, nejsou nikým prováděny.

I přes to, že jsme v lokalitě, která je takříkajíc na konci světa a řadí se mezi hospodářsky velmi slabé oblasti, je zde nečekaně velký zájem o informace o místních větrných elektrárnách. Právě ony mezi námi spustily debatu nad tématem potřeby centra obnovitelných zdrojů energie.  V tu chvíli jsme se vážně začali zajímat o to, zda jiné obnovitelné zdroje na území ČR poskytují informační servis veřejnosti.

V případě větru – jednoho ze zástupců obnovitelných zdrojů energie, jsme z cca. 160 kusů instalovaných větrných elektráren na území ČR, jediní, kdo kromě základních informací poskytnou i jiné informace ze všech pohledů, ty mnohem zajímavější, než je výška a výkon zdroje. VTE na území Jindřichovic nejsou však jediným zástupcem OZE. V dnešní době zde můžeme vidět i fotovoltaickou elektrárnu, výtopnu na biomasu, kogenerační jednotku na biomasu. Dalšími příklady OZE v naší obci jsou: větrný mlýn v Žijícím skanzenu, který provozuje Lunaria z.s., hliněný dům Jardy Duška vytápěný Trombeho stěnou či obecní projekt výstavby nízkonákladových domů vytápěných tepelným čerpadlem.

Vzhledem k tomu, že jsme byli u zrození většiny projektů na území vesnice, rádi bychom naše zkušenosti v oblasti plánování, realizace a provozování OZE a projektů vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji, předali dál ve formě ekologické výchovy a osvěty.
Stále více si uvědomujeme, že byť je téma ekologické výchovy skloňováno všemi pády a figuruje téměř ve všech „programech“ různých uskupení, úřadů či samosprávných celků, jeho praktickému naplnění však zůstáváme zatím všichni mnoho dlužni.